Behawioryzm Behawioryzm

Behawioryzm

Zwierzęta, udomowione przed tysiącami lat bardzo szybko stały się czymś więcej niż tylko zwierzętami gospodarskimi, stały się naszymi towarzyszami, przyjaciółmi, członkami naszych rodzin. Bardzo szybko zapomniano, że nasz czworonożny przyjaciel pochodzi od drapieżcy, w którym drzemią silne, choć ukryte instynkty. Aby zrozumieć zachowania zwierząt, trzeba zrozumieć zachowania gatunków, od których się wywodzą. Nieznajomość tej wiedzy jest częstym źródłem problemów.
Niepożądane i niewłaściwe zachowanie się, jest jedną z najczęstszych przyczyn uśpienia klinicznie zdrowych zwierząt lub oddania ich do schroniska.
Taka praktyka powtarza się codziennie na całym świecie. Behawioryzm to nauka, która pozwala zrozumieć dlaczego oraz w jaki sposób dochodzi do takich zachowań, a także pozwala wyjaśnić jak taki problem rozwiązać. Szybkie rozpoznanie problemu behawiorystycznego w początkowym jego stadium pozwala zapobiec rozwinięciu się on w stadium nieodwracalne. Patologia zachowania nie jest to tylko odchylenie od tego co uważamy za normę, ale jest to utrata zdolności do przystosowanie się do zmian środowiska.
Trzeba pamiętać, że lekarz behawiorysta może tylko wskazać drogę jak prawidłowo wychowywać i dbać o zwierzę, ale to na właścicielu jako przywódcy spoczywa cała odpowiedzialność za członków jego stada.